Wizytówki

Wizytówka w sensie poligraficznym jest drukiem akcydensowym. Wizytówka to zazwyczaj prostokątny, podręczny kartonik, zapisany treścią zależną od rodzaju wizytówki. Towarzyszy chwilom nawiązywania znajomości, stając się elementem konwenansu. Jest oznaką uprzejmości i szacunku, a współcześnie może też pełnić funkcje reklamowe.

Występujące formaty wizytówek: 90×50 mm, 85×55 mm.


Ze względu na przeznaczenie wizytówki można stosować podział wizytówek:

służbowa

logo firmy, imię i nazwisko właściciela i jego stanowisko, dane do kontaktu (np. adres pocztowy, adres e-mailowy, telefon, fax), rodzaj działalności firmy (czasem z odniesieniem do strony internetowej), czasem zawiera dodatkowe treści typu: pełna nazwa firmy (dla prawidłowego wypisywania faktur), konto bankowe, mapa dojazdowa, zdjęcie (np. właściciela wizytówki lub produktu) itd.

osobista

imię i nazwisko właściciela, czasem jego tytuł naukowy lub stopień oficerski, mogą też być informacje dodatkowe do kontaktu i adres klubu, do którego należy właściciel

rodzinna

zazwyczaj jedynie imiona i nazwisko bez adresu, dołączana przy wysyłkach prezentu a czasem przy zapoznawaniu się

kombinowana

z elementami wizytówki osobistej i służbowej

reklamowe

(dwustronne) – dane firmy